มกราคม 53
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนมกราคม 53 บทความ 
● สอมธ. ลงทุนในหุ้นกู้ของธนาคารธนชาติฯ  
 
Updated: 2010-06-11 9:00 TH  
 
กุมภาพันธ์ 53
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2553  
Updated: 2010-05-14 14:30 TH  
 
มีนาคม 53
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนมีนาคม 2553  
Updated: 2010-06-11 8:52 TH  
 
เมษายน 53
● สอมธ. จ่ายเงิน 'ทุนเพื่อสวัสดิการสำหรับสมาชิกผู้เป็นโสด '  
● สอมธ. ประกาศรับสมัคร 'ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ปี'53', ถึง 2 ก.ค.53  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนเมษายน 2553  
Updated: 2010-08-05 14:06 TH  
 
พฤษภาคม 53
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนพฤษภาคม 2553  
● สอมธ. รับสมัคร 'โครงการความรู้สู่อาชีพ' สมูทตี้ ม็อคเทล สปาดริ้งก์ และ Big cocktail, 9-11 มิ.ย.53  
● สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดโพธิ์บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา, รับสมัครถึง 8 มิ.ย.53  
● สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 3 ครั้ง  
Updated: 2010-09-03 9:35 TH  
 
มิถุนายน 53
● สอมธ. ประกาศรายชื่อ 'โครงการส่งเสริมจริยธรรม ทอดผ้าป่าสามัคคีวัดโพธิ์บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา 19 มิ.ย.53'  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ หลักสูตร "สมูทตี้ สปาดริ๊งก์", 26-27 มิ.ย.53  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนมิถุนายน 2553  
Updated: 2010-08-05 14:00 TH  
 
กรกฎาคม 53
● สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 'ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จ.ชลบุรี, 18-19 ก.ย.53', รับสมัครถึง 20 ส.ค.53  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสมาชิกสัมพันธ์ หลักสูตร "เพ้นท์เสื้อ", 8, 21 ส.ค.53  
● สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 3 'ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จ.ชลบุรี, 18-19 ก.ย.53', รับสมัครถึง 20 ส.ค.53  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกรกฎาคม 53  
● สอมธ. อนุมัติหลักเกณฑ์เงินกู้สามัญใหม่ ชำระหนี้มาแล้ว 6 เดือนกู้ใหม่ได้ พร้อมทั้งเพิ่มเงินกู้เงินปันผล และเงินกู้เพื่อหนี้นอกระบบ    
Updated: 2010-10-20 11:26 TH  
 
สิงหาคม 53
● สอมธ. ประกาศรายชื่อ 'สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2' โครงการสุขภาพดี วิถีธรรมชาติ' ณ โรงแรมเดอะเลกาซี จ.กาญจนบุรี', 28-29 ส.ค.53  
● โครงการ 'เงินกู้ฟ้าใส' ยื่นแบบขึ้นทะเบียนได้แล้ว, ตั้งแต่ 18-31 ส.ค.นี้เท่านั้น  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อ 'สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จ.ชลบุรี', 18-19 ก.ย.53  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนสิงหาคม 53  
Updated: 2010-10-20 11:26 TH  
 
กันยายน 53
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกันยายน 53  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อ โครงการสมาชิกสัมพันธ์ หลักสูตร 'ขนมช่อม่วง ถั่วแปบไส้กุ้ง ปั้นขลิปนึ่งไส้ปลา', 25, 26 ก.ย.53  
● สอมธ. ขอเปลี่ยนสถานที่สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์สปา จ.ชลบุรี 'เป็น โรงแรม เดอะซายน์ จ.ชลบุรี', 18-19 ก.ย.53  
● สอมธ. จัดอบรม ความรู้สู่อาชีพ 3 หลักสูตรส่งท้ายปี'53   
● สอมธ. ประกาศรายชื่อ 'ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'53 ทุนเรียนดี, ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา,  
●  สอมธ. ประกาศรายชื่อ 'ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'53 ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์'  
Updated: 2011-01-29 11:50 TH  
 
ตุลาคม 53
● สอมธ. ประกาศรับสมัครกรรมการดำเนินการ ปี'54, 7 ตำแหน่ง 7 คน, 1-5 พ.ย.53  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนตุลาคม 2553  
Updated: 2011-01-29 11:49 TH  
 
พฤศจิกายน 53
● แบบคำขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ    
● รายละเอียดประกอบการขอรับเงินทุนสาธารณประโยชน์ เพื่อผู้ประสบภัยพิบัติ   
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับพิเศษ(คู่มือการหยั่งเสียง) เลือกตั้งกรรมการปี'54, 21 ธ.ค.53  
Updated: 2011-01-29 11:51 TH  
 
ธันวาคม 53
● สอมธ. ประกาศคะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ ปี'54, 22 ธ.ค.53  
● สอมธ. ขอเชิญสมาชิกใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้ง กรรมการดำเนินการ ปี 54, 21 ธ.ค.53  
● ยื่นได้แล้ว 'เงินกู้ปันผล' สอมธ., 7 ธ.ค.53 - 14 ม.ค.54  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2553  
● สอมธ.มอบของขวัญปีใหม่ ปี'54 ให้แก่สมาชิก 'หมอนผ้านวม', 23 ธ.ค.53  
Updated: 2011-05-05 16:28 TH