สอมธ. จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยผลการดำเนินงาน สอมธ. เป็นไปในทิศทางที่ดี มีการจัดทำแผนกลยุทธต่างๆเพื่อพัฒนาการให้บริการแก่สมาชิกให้ดียิ่งขึ้น

สัมมนาได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม แมนดาริน อีสต์วิลล์ พัทยา จังหวัดชลบุรี