มีนาคม 48
● ฉ.ฉ.มีหนี้เดิมกู้ไม่ได้ หากกู้หลังวันที่ 14  บทความ
 
ปรับปรุง: 6 มิ.ย. 48

 

พฤษภาคม 48
      - 'เทคนิคการเพ้นท์ผ้า', รับสมัคร 28, 29 พ.ค. 48
      - 'การตกแต่งกระถางดินเผาด้วยเทคนิคโมเสก', รับสมัคร 11, 12 มิ.ย. 48
      - 'เทคนิคการตกแต่งจานให้สวยด้วยกระดาษ Napkin', รับสมัคร 2, 3 ก.ค. 48
 
 
ปรับปรุง: 5 ต.ค. 48

 

มิถุนายน 48
 
 
ปรับปรุง: 26 เม.ย. 49

 

สิงหาคม 48
● สอมธ. ประกาศผลการคัดเลือก 'เจ้าหน้าที่สหกรณ์'  
 
ปรับปรุง: 16 ส.ค. 48

 

กันยายน 48
 
 
ปรับปรุง: 5 ต.ค. 48

 

ตุลาคม 48
● สอมธ. ประกาศผลพิจารณามอบทุนการศึกษาบุตรฯ ปี'48 ทุนเรียนดี (ทุนเรียนดีต่อ.. 803 ทุน), ทุนส่งเสริม 290 ทุน, ทุนเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์, มอบทุน 11 ต.ค. 48
 
 
ปรับปรุง: 8 ธ.ค. 48

 

พฤศจิกายน 48
 
 
ปรับปรุง: 8  ธ.ค. 48

 

ธันวาคม 48
 
 
ปรับปรุง: 26 เม.ย. 49