แผนที่สหกรณ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

ที่อยู่ สอมธ.ศูนย์รังสิต
 เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถ.หลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 โทร.0-2564-4499, 0-2986-9176,0-2986-9177 สายภายใน 1158-9
 แฟกซ์ : 0-2564-4437
 E-mail : savings@tu.ac.th
 แผนที่ สอมธ. ศูนย์รังสิต