ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

สารจากประธาน

{{title}}

รายละเอียด

...

แจ้งวันหยุด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

{{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

อ่านประกาศฯเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก {{title}}

รายละเอียด

...

สารจากประธาน

{{title}}

 รายละเอียด

...

วันสหกรณ์แห่งชาติ

{{title}}

 รายละเอียด

...

สมัครใช้ Mobile Application TU-SAVINGS สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านวิธีสมัครแอปพลิเคชัน คลิก!!! ดาวน์โหลดแบบคำขอ คลิก!! ดาวน์โหลดข้อกำหนดและเงื่อนไ...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

สอมธ.ได้จัดทำหนังสือยืนยันยอด เพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว

{{title}}

 รายละเอียด

...

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี 2567

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี  2567 {{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศ สอมธ. ขายทอดตลาดรถจักยานยนต์ 1 รายการ

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 รายการ (อ่านประกาศคลิก)   เอกสารแนบท้ายประกา...

 รายละเอียด

...

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 #สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสหเวชศาสตร...

 รายละเอียด

...

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายมานพ อินทศร เลขทะเบียนสมาชิก 02748 สังกัด กองบริหารศูนย์รังสิต ณ วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายมานพ ...

 รายละเอียด

...

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสังคมวิทยา ครบรอบ 59 ปี ณ อาคารพิพิทธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มธ.ศูนย์รังสิต

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 #สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสังคมวิทยา...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.60%
ตั้งแต่ วันที่ 18 มกราคม 2564
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.60% 
ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2566
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.60%    
ตั้งแต่ วันที่ 16 ตุลาคม 2566
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 2.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.50%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 2.75%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.65%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@8 ธ.ค. 2566