ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53/2567

ประกาศ รายชื่อคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 53/2567 {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้ากองทุนสำรอง

ประกาศ การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้ากองทุนสำรอง {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567

ประกาศ ผลการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567 {{title}}

รายละเอียด

...

วันจักรี

{{title}}

 รายละเอียด

...

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

{{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศรายชื่อ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ {{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

สอมธ.ได้จัดทำหนังสือยืนยันยอด เพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว

{{title}}

 รายละเอียด

...

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี 2567

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี  2567 {{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศ สอมธ. ขายทอดตลาดรถจักยานยนต์ 1 รายการ

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 รายการ (อ่านประกาศคลิก)   เอกสารแนบท้ายประกา...

 รายละเอียด

...

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สอมธ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณบุญเลิศ กฤษ์งาม เลขทะเบียนสมาชิก 00378 สังกัดทั่วไป

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณบุญเลิศ ก...

 รายละเอียด

...

วันที่ 29 มีนาคม 2567 สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีวันครบรบ 9 ปี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต

วันที่ 29 มีนาคม 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีวันครบรบ 9 ปี วิทยาลัย...

 รายละเอียด

...

เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

วันที่ 19 มีนาคม 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ได้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สหกรณ์ออมทรัพย์...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.80%
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75% 
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.75%    
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 2.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.50%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.65%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@2 เม.ย. 2567