ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคลากรประเภทชั่วคราวเข้าเป็นสมาชิก

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคลากรประเภทชั่วคราวเข้าเป็นสมาชิก {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2567

ประกาศ เรื่องการรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2567 {{title}}

รายละเอียด

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์(ปฎิบัติงานด้านบัญชี)

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์(ปฎิบัติงานด้านบัญชี) ...

รายละเอียด

...

ทรงพระเจริญ

{{title}}

 รายละเอียด

...

แจ้งวันหยุด ประจำเดือน มิถุนายน 2567

{{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2567

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2567 NEW!!! แบบคำขอรับทุนการศึกษาแก่บุตร&...

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

สอมธ.ได้จัดทำหนังสือยืนยันยอด เพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว

{{title}}

 รายละเอียด

...

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี 2567

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี  2567 {{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศ สอมธ. ขายทอดตลาดรถจักยานยนต์ 1 รายการ

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 รายการ (อ่านประกาศคลิก)   เอกสารแนบท้ายประกา...

 รายละเอียด

...

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช เลขทะเบียนสมาชิก 01997 สังกัดทั่วไป ข้าราชการบำนาญ ณ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร.ร...

 รายละเอียด

...

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 สอมธ.นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนากับ สหกรณ์ออมรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ในหัวข้อ "ปี 67 เศรษฐกิจและการเงินจะเป็นอย่างไร และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์"

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 สอมธ.นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนากับ สหก...

 รายละเอียด

...

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 สอมธ.นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีขึ้นอาคารสำนักงานใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยภูมิ จำกัด(แห่งใหม่) จังหวัดชัยภูมิ

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 สอมธ.นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีขึ้นอาคารสำนักงานใหม่ ...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.80%
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75% 
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.75%    
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 2.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.50%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.65%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@2 เม.ย. 2567