ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์   {{title}}

รายละเอียด

...

 ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 17 กรกฎาคม 2567ณ ห้อง SC3-413 ช...

รายละเอียด

...

เชิญชวนสมาชิก สอมธ. สัมมนาสมาชิกครั้งที่ 1/2567 ณ โรงแรม Dvaree Jomtien Beach วันที่ 24-25 ส...

รายละเอียด

...

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2567

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2567 NEW!!! แบบคำขอรับทุนการศึกษาแก่บุตร&...

 รายละเอียด

...

สวัสดิการน่ารู้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ คลิก  สวัสดิการต่างๆ คลิก {{title}}

 รายละเอียด

...

ของขวัญปีใหม่สำหรับสมาชิก

ดาวน์โหลด หนังสือมอบฉันทะ คลิก {{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

สอมธ.ได้จัดทำหนังสือยืนยันยอด เพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว

{{title}}

 รายละเอียด

...

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี 2567

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี  2567 {{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศ สอมธ. ขายทอดตลาดรถจักยานยนต์ 1 รายการ

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 รายการ (อ่านประกาศคลิก)   เอกสารแนบท้ายประกา...

 รายละเอียด

...

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีสภาพนักงานมหาวิทยาลัย ครบรอบ 8 ปี ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารโดมบริหาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 สอมธ.นำโดยคณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีสภา...

 รายละเอียด

...

สอมธ. เปิดสาขาอัจฉริยะ (Smart TUSC @ Lampang) และ มอบกิตติบัตรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง

สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ...

 รายละเอียด

...

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สอมธ. ร่วมแสดงความยินดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี ณ ห้อง 2014 ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ข่าววันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมก...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.80%
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75% 
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.75%    
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 2.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.50%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.65%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@2 เม.ย. 2567