ภาพข่าวกิจกรรม

รายงานต่างๆ...

ประกาศฯเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศฯเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก ...

รายละเอียด

...

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2567

  ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2567 NEW!!! แบบคำขอรับทุนการศึ...

รายละเอียด

...

ประกาศ รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่

ประกาศ รายชื่อผลการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่ Click!! ...

รายละเอียด

...

ประกาศฯเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์

ประกาศฯเรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก ...

 รายละเอียด

...

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2567

ประกาศ ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี  2567 NEW!!! แบบคำขอรับทุนการศึกษาแก่บุตร&...

 รายละเอียด

...

วันฉัตรมงคล 4พฤษภาคม 2567

{{title}}

 รายละเอียด

...

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป

กรณีออกจากราชการ หรืองานประจำเมื่อมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ...

 รายละเอียด

...

กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 50 ปี แต่รับราชการหรืองานประจำตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

  กรณีลาออกจากราชการ หรืองานประจำ เมื่อมีอายุน้อยกว่า 5...

 รายละเอียด

...

สอมธ.ได้จัดทำหนังสือยืนยันยอด เพื่อการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยได้จัดส่งให้กับสมาชิกแล้ว

{{title}}

 รายละเอียด

...

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี 2567

กำหนดวันหยุดตามประเพณีของสหกรณ์ ประจำปี  2567 {{title}}

 รายละเอียด

...

ประกาศ สอมธ. ขายทอดตลาดรถจักยานยนต์ 1 รายการ

ประกาศ เรื่องการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 1 รายการ (อ่านประกาศคลิก)   เอกสารแนบท้ายประกา...

 รายละเอียด

...

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สอมธ. ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม รศ.ดร.ภิรมย์ จั่นถาวร เลขทะเบียนสมาชิก 00043 สังกัดทั่วไป ข้าราชการบำนาญ ณ วัดโตนด อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม รศ.ดร.ภิรมย์ จั่...

 รายละเอียด

...

จัดพิธีมอบงาน พร้อมแสดงความยินดี กับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง และขอบคุณคณะกรรมการที่หมดวาระ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53/2566 นำโดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ เข้ารับมอบงาน พร้อมสานต่องานใหม่

สอมธ. จัดพิธีมอบงาน พร้อมแสดงความยินดี กับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง และขอบคุณคณะกรรมการที่ห...

 รายละเอียด

...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณชัยยง ลาภสินรุ่งเรือง บิดาของ นางทิพวรรณ วัฒนสิทธิกุล เจ้าหน้าที่ สอมธ. ณ วัดเวฬุราชิน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ ก...

 รายละเอียด


วีดีโอ


สอมธ. ครบรอบ 50 ปี
วีดีทัศน์แนะนำ สอมธ.

ประธานกรรมการ


ผศ. นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์

คณะกรรมการดำเนินการ


อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท
อัตรา
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะยาว 3.80%
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะสั้น 3.75% 
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินกู้สหกรณ์อื่น ระยะกลาง 3.75%    
ตั้งแต่ วันที่ 2 เมษายน 2567
เงินให้กู้แก่สมาชิก 4.50 %
ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท
อัตรา
ออมทรัพย์ 1.00%
ออมทรัพย์สินทวี 2.25%
ออมทรัพย์เพื่อสวัสดิการ 2.50%
ประจำทวีทรัพย์ 2.50%
ฝากประจำ 3 เดือน 2.25%
ฝากประจำ 6 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 9 เดือน 2.50%
ฝากประจำ 12 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 24 เดือน 3.25%
ฝากประจำ 36 เดือน 3.50%
ฝากประจำ 48 เดือน 3.65%
ฝากประจำ 60 เดือน 3.75%
@2 เม.ย. 2567