มกราคม 44
● สอมธ. ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี, วันศุกร์ที่ 16 ก.พ. 2544 
ณ หอประชุมเล็ก มธ. ท่าพระจันทร์ ประชุมเสร็จ จ่ายปันผล 10% ... เฉลี่ยคืน 13%
● สอมธ. งดการขอซื้อหุ้นพิเศษเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 4 ม.ค. 43
บทความ
 
ปรับปรุง: 29 มิ.ย.44

 

กุมภาพันธ์ 44
● สอมธ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิก เหลือ 6.75% ต่อปี ตั้งแต่ 15 ก.พ. 44  
 
ปรับปรุง: 29 มิ.ย. 44