มกราคม 52
● สอมธ. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี'52, 13 ก.พ.52 บทความ                       
● ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน ประจำปี 52  
● สอมธ. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, ณ วันที่ 15 ม.ค. 52  
● การคิดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ สอมธ.  
Updated: 2011-03-18 15:16 TH  
 
กุมภาพันธ์  52
● สอมธ. ประกาศ 'การโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าทุนสำรอง'  
● สอมธ. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก, ณ วันที่ 19 ก.พ.52  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 52  
Updated: 2010-06-07 19:36 TH  
 
มีนาคม  52
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนมีนาคม 52  
● สอมธ. ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้, ณ วันที่ 1 มี.ค.52  
● สอมธ. ประกาศ 'ทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี'52', ยื่นขอทุน 7 เม.ย.-3 ก.ค.52  
Updated: 2010-06-07 19:36 TH
 
 
เมษายน 52
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนเมษายน 52  
Updated: 2009-10-14 15:15 TH  
 
พฤษภาคม 52
● สอมธ. ปรับเพิ่มวงเงินกู้สามัญ 720,000 บาท พร้อมขยายงวดสูงสุด 96 งวด และปรับเพิ่มวงเงินกู้พิเศษสูงสุด 7 ล้านบาท, เริ่ม 1 พ.ค.52  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนพฤษภาคม 52  
● สอมธ. จัดสัมมนานอกสถานที่ ครั้งที่ 1/52 จำนวน 150 คน ณ โรงแรมอาราญาน่า รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา, รับสมัครถึง 29 พ.ค.52  
● สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 3 หลักสูตร   
Updated: 2009-10-14 15:15 TH  
 
มิถุนายน 52
● สอมธ. ปรับดอกเบี้ยขึ้นร้อยละ 0.50 บาท สำหรับเงินฝากประจำตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป, ตั้งแต่ 1 ก.ค.52  
● สอมธ. ขยายที่ตั้งหลักทรัพย์เงินกู้พิเศษทั่วประเทศ  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนมิถุนายน 52  
● สอมธ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เหลือ 5.25%, ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 52  
● สอมธ. ประกาศ 'การขายทอดตลาดครุภัณฑ์' รถยนต์ตู้ยี่ห้อ Toyota, ยื่นซอง 24 มิ.ย.52  
● สอมธ. ประกาศ 'รายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ครั้งที่ 1/52', ณ โรงแรมอาราญาน่า รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา   [20-21 มิ.ย.52]  
Updated: 2010-05-14 14:26 TH  
 
กรกฎาคม 52
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกรกฎาคม 52  
Updated: 2009-10-14 15:16 TH  
 
สิงหาคม 52
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนสิงหาคม 52  
● สอมธ. ขอเชิญฯ เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง วันที่ 12 ก.ย.52,รับสมัครถึง 25 ส.ค.52                   ดาวน์โหลด ใบสมัครโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง (วันที่ 12 กันยายน 2552)  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อฯ 'โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กกำพร้าวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง' วันที่ 12 ก.ย.52      
Updated: 2009-11-11 16:03 TH
 
 
กันยายน 52
● สอมธ. รับสมัคร 'โครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปาง 20-22 พ.ย.52', รับสมัครถึง 30 ต.ค.52'  
● สอมธ. สัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/52 ณ โรงแรม อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา, รับสมัครถึง 15 ต.ค.52   
● สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตร  
● สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาต่อทุนการศึกษาตามโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ปี'52, และผลการพิจารณาให้ทุนฯ  
● สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี'52'ทุนเรียนดี, ทุนส่งเสริมการศึกษา, ทุนเรียนดีและส่งเสริมการศึกษา'  
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนกันยายน ๒๕๕๒   
Updated: 2009-11-25 14:50 TH  
 
ตุลาคม 52
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนตุลาคม 52  
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 2/52 ณ โรงแรม อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์สปา จ.นครราชสีมา  
● ประกาศ สอมธ. รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 53  
● ประกาศ สอมธ. หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 53  
● ใบสมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สอมธ. ประจำปี 53  
● ใบเสนอชื่อเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ สอมธ. ประจำปี 53  
Updated: 2009-12-24 15:03 TH
 
 
พฤศจิกายน 52
● จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับเดือนพฤศจิกายน 52      
● สอมธ. ประกาศ 'หมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการฯ ปี 2553'      
● สอมธ. ประกาศรายชื่อ 'โครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปาง',20-22 พ.ย.52  
● การเตรียมตัวเดินทาง 'โครงการสัมมนา และศึกษาดูงาน มธ. ศูนย์ลำปาง', 20-22 พ.ย.52    
● สอมธ. ประกาศ 'รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ ปี2553'    
● สอมธ.จัดบรรยาย 'ธรรมะกับการใช้ชีวิตยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน' โดย: พระมหาสมปอง ตาลปุตโต, 26 พ.ย.52 [ใบสมัคร]  
Updated: 2009-12-24 15:02 TH  
 
ธันวาคม 2552
● การลงทุนในหุ้นกู้ของ สอมธ. 'ธนาคารธนชาต จำกัดฯ และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)'   
● คะแนนผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการฯ ปี'53      
Updated: 2010-05-14 14:27 TH