มกราคม 47
บทความ
 
ปรับปรุง: 3 ส.ค. 47

 

กุมภาพันธ์ 47
● จุลสาร ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ ' 47  
 
ปรับปรุง: 4 ส.ค. 47

 

มีนาคม 47
● จุลสาร ข่าวประจำเดือน มีนาคม-เมษายน ' 47  
 
ปรับปรุง: 4 ส.ค. 47

 

เมษายน 47
● สอมธ. ขอเชิญร่วมสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/47 ณ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-20 มิ.ย. 47  
 
ปรับปรุง: 11 ก.ค. 47

 

พฤษภาคม 47
 
 
ปรับปรุง: 1 ก.ย. 47

 

มิถุนายน 47
 
 
ปรับปรุง: 1 ก.ย. 47

 

สิงหาคม 47
● สหกรณ์ผู้ผลิต พบ สมาชิก สอมธ. นัดพิเศษ, 17  ส.ค. 47  
 
ปรับปรุง: 23 ส.ค. 47

 

กันยายน 47
● สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 'หลักสูตรการทำสปา', รับสมัคร 7-9 ก.ย. 47  
 
ปรับปรุง: 10 ก.ย. 47

 

ตุลาคม 47
● สอมธ. ประกาศ 'ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนเรียนดี ป.1, ทุนเรียนดี(ต่อ) ปี' 47'
 
 
ปรับปรุง: 18 ต.ค. 47

 

พฤศจิกายน 47
 
 
ปรับปรุง: 15 ธ.ค. 47

 

ธันวาคม 47
● สอมธ. ประกาศ 'ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ทุนเรียนดี ป.1, รายชื่อนักเรียน ปี'47'
 
 
ปรับปรุง: 21 มี.ค. 48