มกราคม 60
●  สอมธ.ขออนุญาตให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่ ปี 2560, 17 ก.พ. 2560 บทความ
●  จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนธันวาคม 2559 - มกราคม 2560  
Updated: 2017-05-19 14:04 TH
 
 
กุมภาพันธ์ 60
●  สอมธ.ช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้, ยื่นถึง 15 มี.ค. 2560  
●  สอมธ.เปิดให้บริการครึ่งวันเ พื่อเตรียมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันที่ 17 ก.พ.2560  
●  สอมธ.ขอเชิญสมาชิกร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560, 17 ก.พ. 2560  
● จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560  
Updated: 2017-05-19 14:07 TH  
 
มีนาคม 60
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนมีนาคม 2560  
Updated: 2017-05-19 14:07 TH  
 
เมษายน 60
●  สอมธ. รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่, รับสมัคร 1-31 พ.ค. 2560  
●  จุลสาร สอมธ.ฉบับประจำเดือนเมษายน 2560  
Updated: 2017-07-18 14:16 TH
 
 
พฤษภาคม 2560
●  ประกาศ สอมธ. รับสมัครยื่นรับทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2560, ยื่น 10 เม.ย. ถึง 7 ก.ค. 2560  
 
 
●  จัดกิจกรรมทำดี '45 ปี สอมธ.ปลูกป่าเพื่อพ่อ ณ มธ.ศูนย์พัทยา, 3 มิ.ย. 2560  
●  สอมธ.จัดโครงการความรู้สู่อาชีพเพื่อสมาชิก'ปี 2560, จำนวน 4 หลักสูตร  
     * หลักสูตรเต้าฮวยนมสด 
     * หลักสูตรกาแฟโบราณ  
     * หลักสูตรวุ้นสายรุ้ง  
     * หลักสูตรขนมเปี๊ยะไหว้พระจันทร์  
  
Updated: 2017-08-18 10:49 TH