มกราคม 56
 สอมธ. ประกาศผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ ปี'56, ณ 20 ธ.ค.55 บทความ
Updated: 2013-05-20 10:51 TH  
 
กุมภาพันธ์ 56
●  ขอเชิญสมาชิก มธ.ศูนย์ลำปาง เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี'56 ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์, 14 ก.พ.56 เวลา 13.00 น. [ใบสมัคร  
●  สอมธ. ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี'56 ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์, 14 ก.พ.56 เวลา 13.00 น.  
●  สอมธ. ขออนุมัติให้สมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่ฯ ปี'56  
Updated: 2013-02-27 15:10 TH  
 
มีนาคม 56
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 2556  
●  สอมธ. รับสมัคร 'เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ', ถึง 11 เมษายน 2556 [ใบสมัคร]  
Updated: 2013-07-03 11:31 TH  
 
เมษายน 56
●  สอมธ. ขยายเวลารับสมัคร 'เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ', ถึง 30 เมษายน 2556   
●  ประกาศ สอมธ. มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิก ประจำปี 2556, ยื่นเอกสารตั้งแต่ 10 เม.ย.-5 ก.ค.2556  
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือน เมษายน 2556  
Updated: 2013-08-13 16:10 TH  
 
พฤษภาคม 56
 
●  สอมธ. ประกาศผลสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์, 29 พ.ค.56  
●  สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ คัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์, สอบ 28 พ.ค.56  
●  ประกาศ สอมธ. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่, สอบวันที่ 18 พ.ค.2556  
Updated: 2013-07-05 13:15 TH  
 
มิถุนายน 56
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2556  
Updated: 2013-11-14 16:09 TH  
 
กรกฏาคม 56
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม 2556  
●  สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่ 2 ครั้ง 
 
Updated: 2013-12-16 10:57 TH  
 
ตุลาคม 56
●  สอมธ. ประกาศ ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี'56  
●  สอมธ. จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม 'เบญจทัศนาธรรม จังหวัดอ่างทอง-สิงห์บุรี', 2 พ.ย.56  
●  สอมธ.รับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2557 จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 คน  
●  สอมธ. จัดอบรมความรู้สู่อาชีพ 2 หลักสูตรส่งท้ายปี 2556  
Updated: 2013-11-14 16:06 TH  
 
พฤศจิกายน 56
●  สอมธ.ประกาศ กำหนดหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2557  
 
●  รายชื่อบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ สอมธ. ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลา ๑ ปี และมียอดเงินในบัญชีต่ำกว่า ๕๐ บาท สอมธ.จะดำเนินการปิดบัญชีฯ  
Updated: 2016-07-04 12:50 TH  
 
ธันวาคม 56
●  สอมธ. ขอเชิญหย่อนบัตรใช้สิทธิหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการ, 19 ธ.ค.2556  
●  สอมธ.ประกาศ คะแนนหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2557, ณ 20 ธ.ค.2556  
●  สอมธ. มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิก, ตั้งแต่ 17 ธ.ค.56  
Updated: 2014-10-22 14:26 TH