มกราคม 46
บทความ
 
ปรับปรุง: 1 พ.ค. 46

 

กุมภาพันธ์ 46
● จุลสาร ข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ '๔๖  
 
ปรับปรุง: 10 พ.ค. 46

 

มีนาคม 46
● จุลสาร ข่าวประจำเดือน มีนาคม '๔๖  
 
ปรับปรุง: 9 มิ.ย. 46

 

เมษายน 46
● สอมธ. เพิ่มการอนุมัติและจ่ายเงินกู้สามัญ จาก 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้งต่อเดือน ชำระหนี้ครบ 1 ปี กู้ใหม่ได้ เริ่ม 1 กรกฎาคม 2544
 
 
ปรับปรุง: 21 ส.ค. 46

 

พฤษภาคม 46

● สอมธ. จัดสัมมนาสมาชิก นอกสถานที่ ครั้งที่ 1/46 จ.ชลบุรี, รับสมัคร 16-30 พ.ค. 46

     - ใบสมัครเข้ารับการอบรมสัมมนา

 
 
ปรับปรุง: 11 ก.ค. 46

 

มิถุนายน 46
 
 
ปรับปรุง: 11 ก.ค. 46

 

กรกฎาคม 46

● สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 'การทำเทียนเจลและเทียนหอม', รับสมัคร 6-7 ส.ค.46

     - ใบสมัคร โครงการความรู้สู่อาชีพ หลักสูตร 'การทำเทียนเจลและเทียนหอม'

 
 
ปรับปรุง: 21 ส.ค. 46

 

สิงหาคม 46
 
 
 
ปรับปรุง: 17 ก.ย. 46

 

กันยายน 46
 
 
ปรับปรุง: 3 พ.ย. 46

 

ตุลาคม 46
 
 
ปรับปรุง: 19 ธ.ค. 46

 

พฤศจิกายน 46
 
 
ปรับปรุง: 17 ม.ค. 47

 

ธันวาคม 46
 
 
ปรับปรุง: 2 ก.พ. 46