เมษายน 45
● จุลสาร ข่าวประจำเดือน มีนาคม-เมษายน 2545 บทความ
 
ปรับปรุง: 12 ก.ค. 45

 

พฤษภาคม 45
● สอมธ. ประกันอุบัติเหตุให้สมาชิก วงเงิน 300,000 บาท รักษาพยาบาล 10,000 บาท
 
 
ปรับปรุง: 12 ก.ค. 45

 

มิถุนายน 45
 
 
ปรับปรุง: 1 พ.ค. 46

 

กรกฏาคม 45
● สอมธ. ปิดทำการ 1 วัน, 2 ส.ค. 45
 
 
ปรับปรุง: 15 ต.ค. 45

 

สิงหาคม 45
 
 
ปรับปรุง: 15 ต.ค. 45

 

กันยายน 45
 
 
ปรับปรุง: 24 ต.ค. 45

 

ตุลาคม 45
 
 
ปรับปรุง: 5 พ.ย. 45

 

พฤศจิกายน 45
 
 
ปรับปรุง: 6 ก.พ. 46

 

ธันวาคม 45
 
 
ปรับปรุง: 31 มี.ค. 46