มกราคม 57
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนมกราคม 2557 (ขอเชิญสมาชิก เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี'57, วันที่ 13 ก.พ. 57) บทความ
Updated: 2014-06-16 14:04 TH  
 
กุมภาพันธ์ 57
●  สอมธ.ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ณ หอประชุมใหญ่ มธ.ท่าพระจันทร์, 13 ก.พ. 2557  
●  สอมธ.ขออนุญาตให้สมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557, วันที่ 13 ก.พ. 2557  
Updated: 2014-03-07 9:52 TH  
 
เมษายน 57
●  สอมธ. ประกาศเรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 รายการ, ยื่นซอง 16 พ.ค. 57  
●  สอมธ. รับสมัครทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ปี 57, 10 เม.ย.- 4 ก.ค. 57  
Updated: 2014-07-15 13:09 TH  
 
พฤษภาคม 57
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2557  
●  สอมธ. ประกาศเรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 รายการ, ยื่นซอง 6 มิ.ย. 57  
●  สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ หลักสูตรน้ำสมุนไพรบรรจุขวด, รับสมัคร 26-30 พ.ค. 57 [แบบฟอร์มใบสมัคร  
●  สอมธ. จัดสัมมนานอกสถานที่ 2 ครั้ง  
Updated: 2014-11-21 13:55 TH  
 
มิถุนายน 57
●  สอมธ. ประกาศเรื่องขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 1 รายการ, ยื่นซอง 18 ก.ค. 57 (ประกาศ ณ 12 มิ.ย. 2557)  
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2557  
Updated: 2014-10-22 14:13 TH  
 
กรกฏาคม 57
●  สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ อบรม 3 หลักสูตร   
Updated: 2014-10-22 14:26 TH  
 
สิงหาคม 57
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557  
Updated: 2014-11-28 14:26 TH  
 
กันยายน 57
●  สอมธ. ประกาศ 'ขายทอดตลาดรถยนต์นั่ง ยี่ห้ออีซูซุ', ยื่นซอง 12 ก.ย. 2557 (ประกาศ ณ 29 ส.ค. 2557)  
●  สอมธ.จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรม จัดเลี้ยงอาหารกลางวันคนชรา-นมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม 4 ต.ค.2557, รับสมัครถึง 19 ก.ย. 2557  
●  สอมธ. ประกาศ 'ผลการพิจารณาให้ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจำปี 57  
●  จุลสารข่าว สอมธ. ฉบับประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2557  
Updated: 2015-03-26 11:03 TH  
 
ตุลาคม 57
●  สอมธ.ประกาศ เรื่อง การรับสมัครกรรมการดำเนินการประจำปี 2558
      เปิดรับสมัคร 7-13 พ.ย. 2557
 
Updated: 2015-03-03 11:49 TH
 
 
พฤศจิกายน 57
●  สอมธ. ประกาศ เรื่อง กำหนดหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ปี 2558  
●  สอมธ.ขอเชิญหย่อนบัตร หยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินงาน, 18 ธ.ค. 2557  
●  สอมธ.ประกาศ เรื่อง ข21-car-brid.pdfายทอดตลาดรถยนต์, ยื่นซอง 3 ธ.ค.57  
●  เงินกู้ปันผลสูงสุด 80% ยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 17 พ.ย.57 ถึง 16 ม.ค.58  
●  จุลสารข่าว สอมธ.ฉบับพิเศษ (คู่มือการหยั่งเสียง) 7 ตำแหน่ง 7 คน, 18 ธ.ค. 2557  
Updated: 2015-03-03 11:49 TH  
 
ธันวาคม 57
●  สอมธ.มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่สมาชิก, ตั้งแต่ 15 ธ.ค.57 เป็นต้นไป  
●  สอมธ.ปิดทำการ ณ ศูนย์ท่าพระจันทร์, 2 ธ.ค. 2557  
●  สอมธ.ขออนุญาตให้สมาชิก เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี'58, 13 กพ. 2558  
●  สอมธ.ประกาศ ผลการหยั่งเสียงเลือกตั้งกรรมการดำเนินการประจำปี 2558  
Updated: 2015-06-04 15:36 TH