เงินฝากออมทรัพย์ 
       เป็นบัญชีเงินฝากที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นในการใช้จ่ายเงิน สามารถฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีได้อย่างคล่องตัว โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน 
  เงื่อนไขการฝากและการถอนเงิน 
 
  1. เปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท 
  2. การฝากและถอนเงินแต่ละครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน 
  3. จำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท 
  4. ยอดเงินคงเหลือต่ำกว่า 500 บาท และไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลา 1 ปี สอมธ. จะคิดค่ารักษาบัญชีปีละ 100 บาท โดยหักจากบัญชีเงินฝาก  และถ้ายอดคงเหลือต่ำกว่า 50 บาท สอมธ. จะปิดบัญชีเงินฝาก 
  5. ดอกเบี้ยคำนวณจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน  และนำดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝากปีละ 2 ครั้ง 
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 2613 3880-2 (ท่าพระจันทร์)
และโทรศัพท์หมายเลข 0 2986 9176 (ศูนย์รังสิต)