กุมภาพันธ์ 49
● สอมธ. ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย เงินฝากประจำ 0.50% บทความ
 
ปรับปรุง: 26 เม.ย. 49

 

เมษายน 49
 
 
ปรับปรุง: 1 พ.ค.49

 

พฤษภาคม 49
 
 
ปรับปรุง: 14 ก.ค. 49

 

มิถุนายน 49
 
 
ปรับปรุง: 9 พ.ย. 49

 

กรกฎาคม 49
● สอมธ. ประกาศ 'ขอให้เสนอรายละเอียดและราคาเสื้อตราสัญลักษณ์ ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี', ถึง 27 ก.ค. 49  
 
ปรับปรุง: 18 ส.ค. 49

 

สิงหาคม 49
● สอมธ. จัดฟังพระธรรมเทศนา นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เยี่ยมชมโบราณสถาน กับโครงการส่งเสริมจริยธรรม ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี, 23 ก.ย. 49
● สอมธ. ขอให้สมาชิกระบุขนาดเสื้อสีเหลืองตราสัญลักษณ์ครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, ถึง 8 ก.ย.49
 
 
ปรับปรุง: 9 พ.ย. 49

 

กันยายน 49
● สอมธ. ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมจริยธรรม ครั้งที่ 1/49 ณ วัดอัมพวัน จ.สิงห์บุรี,23 ก.ย.49
 
 
ปรับปรุง: 9 พ.ย. 49

 

ตุลาคม 49
● สอมธ. จัดโครงการความรู้สู่อาชีพ 3 หลักสูตร, เริ่ม 28 ต.ค.
 
 
ปรับปรุง:24 พ.ย. 49

 

พฤศจิกายน 49
● สอมธ. ร่วมจัดปาฐกถาธรรมพิเศษ 'การทำงานและดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ', 23 พ.ย.
● สอมธ. ประกาศ 'การจับรางวัลชิงโชคโครงการ 31 ต.ค. วันออมแห่งชาติ', 8 พ.ย. 49
 
 
ปรับปรุง: 24 พ.ย. 49

 

ธันวาคม 49
 
 
ปรับปรุง: 26 เม.ย. 49