แผนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

ที่อยู่ สอมธ.คณะแพทย์ศาสตร์
 เลขที่ 99 หมู่ที่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 โทร.0-2986-9189 , 0-2926-9665
 E-mail : savings@tu.ac.th
 แผนที่ สอมธ. คณะแพทย์ศาสตร์