สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการ ทำพิธีเปิดสาขาอัจฉริยะ(Smart TUSC @Lampang) ณ ห้อง 1205 ชั้น 2 อาคารสิรินธรารัตน์ และ มอบกิตติบัตรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ณ ห้อง 7313 อาคารบุญชูปณิธาน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง โดย นายอรุณ วงค์คำปวง ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์ลำปาง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ สอมธ. และผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ สอมธ. กล่าวเปิดงานและเป็นผู้มอบกิตติบัตรทุนการศึกษาบุตรของสมาชิ สอมธ. ศูนย์ลำปาง รวมถึง สอมธ. ได้มีการเปิดบัญชีเงินฝากให้กับสมาชิกศูนย์ลำปาง และลงทะเบียนสมัครใช้ Application TU-Savings