ข่าววันที่ 1 กรกฎาคม 2567 สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ และ กรรมการดำเนินการ ร่วมแสดงความยินดีคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี ณ ห้อง 2014 ชั้น 2
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต