วันที่ 27 มิถุนายน 2567 สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยลักษณ์ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการดำเนินการร่วมพิธีเปิดอาคารศูนย์การแพทย์  ธรรมศาสตร์  ณ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์-ธรรมศาสตร์                      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต