สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย มิ่งมาลัยลักษณ์ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาส ครบรอบ 90 ปี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ บริเวณ
ลู่วิ่งสานมฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์