วันที่ 15 มิถุนายน 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการดำเนินการ เข้าร่วมงานฉลอง 50 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำกัด และงานเปิดตัวระบบ COOP Network Mobile ณ ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น ชั้น 8 โรงแรมลีการ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา