วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีวันครบรบ 75 ปี คณะรัฐศาสตร์
ณ คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์