วันที่ 14 มิถุนายน 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีวันครบรบ 75 ปี คณะเศรษฐศาสตร์
ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์