วันที่ 17 มิถุนายน 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีวันครบรบ 40 ปี สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา
ณ ห้องสัมมนากลาง สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มธ. ศูนย์รังสิต