วันที่ 6 มิถุนายน 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม ศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ศิริพานิช

เลขทะเบียนสมาชิก 01997 สังกัดทั่วไป ข้าราชการบำนาญ ณ วัดตรีทศเทพ กรุงเทพมหานคร

สอมธ. ขอไว้อาลัยต่อการจากไป และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา ณ ที่นี้