วันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 สอมธ.นำโดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนากับ สหกรณ์ออมรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ในหัวข้อ "ปี 67 เศรษฐกิจและการเงินจะเป็นอย่างไร และความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์"

ณ เดอะคาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา