heartสอมธ. จัดพิธีมอบงาน พร้อมแสดงความยินดี กับกรรมการที่ได้รับการเลือกตั้ง และขอบคุณคณะกรรมการที่หมดวาระ
คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 53/2566 นำโดย ผศ.นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมคณะกรรมการ เข้ารับมอบงาน พร้อมสานต่องานใหม่ ณ ห้องประชุม สอมธ. ศูนย์รังสิต วันที่ 13 พฤษภาคม 2567