วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 สอมธ. นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณชัยยง ลาภสินรุ่งเรือง บิดาของ นางทิพวรรณ วัฒนสิทธิกุล เจ้าหน้าที่ สอมธ. ณ วัดเวฬุราชิน กรุงเทพมหานคร

สอมธ. ขอไว้อาลัยต่อการจากไป และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา ณ ที่นี้