วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 สอมธ. นำโดยผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑล ศรีเสริมโภค เลขทะเบียนสมาชิก 00565 สังกัดทั่วไป ข้าราชการบำนาญ อดีตรองประธานกรรมการ สอมธ. ณ วัดเลา กรุงเทพมหานคร
สอมธ. ขอไว้อาลัยต่อการจากไป และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา ณ ที่นี้