วันที่ 29 มีนาคม 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีวันครบรบ 9 ปี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มธ. ศูนย์รังสิต