วันที่ 19 มีนาคม 2567 สอมธ.นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 34 ปี ณ ห้องประชุมสโมสร ชั้น 4 อาคารคุณากร มธ.ศูนย์รังสิต