วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 #สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะสหเวชศาสตร์ ครบรอบ 28 ปี ณ ห้องประชุม Auditorrium (2014) อาคารเรียนและปฎิบัติการรวม มธ.ศูนย์รังสิต