เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 สอมธ. นำโดยกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม นายมานพ อินทศร เลขทะเบียนสมาชิก 02748 สังกัด กองบริหารศูนย์รังสิต ณ วัดหัตถสารเกษตร จ.ปทุมธานี

สอมธ. ขอไว้อาลัยต่อการจากไป และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา ณ ที่นี้