เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สอมธ. นำโดยผู้จัดการการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรม คุณเยาวรัตน์ เหล่างาม เลขทะเบียนสมาชิก 00914 สังกัดทั่วไป : (สังกัดโรงพิมพ์ มธ.) ณ วัดอุดมรังสี กรุงเทพมหานคร

สอมธ. ขอไว้อาลัยต่อการจากไป และขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของท่านมา ณ ที่นี้