วันที่ 29 ก.ย. 2566 สอมธ. โดยกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ในโอกาสครบรอบ 9 ปี ณ อาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. ศูนย์รังสิต