เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 สอมธ. ได้จัดกิจกรรม โครงการความรู้สู่อาชีพ หลักสูตร "ขายของออนไลน์ผ่านช่องทาง tiktok " ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 2 สอมธ. ศูนย์รังสิต โดยให้ความรู้กับสมาชิกเกี่ยวกับการทำช่อง tiktok รวมถึงการทำการตลาดต่างๆ และเทคนิคการเพิ่มผู้ติดตามบน tiktok บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ขอบคุณสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมโครงการกับ สอมธ. #สอมธ. #ความรู้สู่อาชีพ